Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře, na co máte nárok?

Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje odhalit a včas léčit nejrůznější onemocnění. V jednotlivých věkových kategoriích se náplň preventivní prohlídky mírně liší. Preventivní prohlídky jsou důležitou součástí zdravotní péče, bohužel zejména u dospělé populace velmi podceňované. Je známo, že pokud se odhalí onemocnění v raném stádiu a to i u většiny nádorových onemocnění, výrazně stoupá šance na kompletní uzdravení. Například dlouhodobě neléčený krevní tlak nebo cukrovka /diabetes/ pacientovi nepůsobí zpočátku žádné obtíže, ale může dojít k nevratnému poškození některých orgánů např. očí, ledvin, srdce, nervů dolních končetin a jiných. Toto výrazně snižuje kvalitu života pacienta i přes pozdější intenzivní léčbu.

Nárok na preventivní prohlídku u registrujícího všeobecného praktického lékaře je každé 2 roky. Obsahem preventivní prohlídky je doplnění a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly. Dále kontrola platnosti očkování, zejména očkování proti tetanu a kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku, zjištění váhy a výšky, indexu tělesné hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu, vyšetření moči diagnostickým papírkem a onkologická prevence. Součástí preventivní prohlídky je i kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly provedeny, jejich zajištění.

Dle platné legislativy se provádí vyšetření krevních tuků /cholesterolu a TAG/ při první preventivní prohlídce po ukončení péče u pediatra a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech. Laboratorní vyšetření krevního cukru /glykemie/ se provádí rovněž při první preventivní prohlídce po ukončení péče u pediatra, ve 30 letech a od 40 let ve dvouletých intervalech. Vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech. Vyšetření EKG se provádí ve 40 letech, dále pak ve čtyřletých intervalech.

K stanovení okultního krvácení /prevence nádorového onemocnění tlustého střeva/ ve stolici se používá speciální test u osob od 50 let. Jestliže žena absolvovala toto vyšetření u gynekologa a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje. Od 55 let je toto vyšetření možné nahradit provedením screeningové kolonoskopie jednou za 10 let. U žen od 45 let věku praktický lékař ověří, zda bylo provedeno mamografické vyšetření v posledních 2 letech. Není-li výsledek tohoto vyšetření
k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Přehled bezplatných preventivních prohlídek naleznete na www stránkách zdravotních pojišťoven. Pojišťovny nabízí i řadu příspěvků a výhod formou akcí, klubů, slev apod.

MUDr. Pavlína Lichtenberková

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky