Nová vyšetření v naší ordinaci

Nově provádíme přímo v ordinaci vyšetření:

EKG -pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce.

Tlakový Holter - průběžné měření krevního tlaku v čase (24 hodin).

CRP - měření zánětlivých markerů z kapky krve. Pomáhá zabránit zbytečnému podávání antibiotik u pacientů s virovým onemocněním.

Streptest - přímé vyšetření na přítomnost antigenu bakterie Streptococcus pyogenes v krku.

INR - měření krevní srážlivosti z kapky krve. Zhodnocení výsledku ihned v ordinaci a případná úprava terapie Warfarinem.

ABI - měření tlaku v končetinách - diagnostická metoda k potvrzení nebo vyloučení chronické ischemické choroby dolních končetin.

Glykovaný hemoglobin - vypovídá o průměrné hodnotě glykémie za poslední zhruba dva až tři měsíce z kapky krve.

Glukometr - orientační vyšetření hladiny cukru /glukózy /z kapky krve.

Pulzní oxymetrie - neinvazivní měření okysličení krve / saturace hemoglobinu/ v arteriální krvi kyslíkem.

Od 1.1.2017 jsou tato vyšetření v indikovaných případech hrazena z Vašeho zdravotního pojištění