Smluvní pojišťovny

   Spolupracujeme se všemi uvedenými zdravotními pojišťovnami

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP 111)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP 205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP 207)
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ 209)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP MVČR 211)
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP ZP 213)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VOZP 201)
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky